Sikeres Ügyek

Az alábbi oldalon természetesen anonim pár sikeres ügyünk megtekinthető.

Egyezség

Ez egy rendkívül kedvező egyezség, amit sikerült elérnünk az OTP Faktoringgal, amint látható, az adós 164.422.917-Ft (!)-al tartozott az faktoringnak, és sikerült elérnünk, hogy igaz egy összegben, de 15.833.696-Ft megfizetésével a teljes tartozástörlésre kerüljön.

Végrehajtás megszüntetés

Ebben az ítéletben a végrehajtást szüntette meg a bíróság, ami annyit jelent, hogy a fennálló mintegy 23.000.000-Ft tartozás megfizetése alól ügyfelünk végérvényesen mentesült.

Bátor Zrt

Ebben a rendkívül kedvező egyezségben 66.050.650-Ft-os tartozást sikerült elrendezni, oly módon, hogy 15.000.000-Ft-ot kellett megfizetni, melyből 7.500.00-Ft-ot egy összegben, a fennmaradó 7.500.000-Ft-ot pedig havi 100.000-Ft-os kamatmentes részletekben. Az elengedés összege több mint 51.000.000-Ft(!).

Per pécsi tvsz. lombard Lizing Zrt.

Per pécsi tvsz. lombard Lizing Zrt. először fizetési meghagyásos úton mintegy 2.500.000-Ft-ot követelt, az ügy ellentmondásunk folytán perré alakult, és a bíróság nem tartotta jogosnak a pénzintézet követelését, így ügyfelünk a teljes összeg megfizetése alól mentesült.

Végrahajtás felfüggesztés

Ebben az ügyben a végrehajtás felfüggesztését kértük, hogy az adós lélegzethez jusson. Ez csupán az első lépés volt a végleges megoldás ügyében, de a hat hónapos felfüggesztés rendszerint elegendő idő arra, hogy az ügyet egyezség vagy peres eljárás útján elrendezzük, tehát itt van még tennivaló.

PBT

Ebből a két Pénzügyi Békéltető Testület előtt készült jegyhzőkönyvből kiderül, hogy ügyfelünk 10.600.519.-Ft-os tartozását két tárgyalással sikerül 4.000.000-Ft ra csökkenteni. Az elengedés összege több mint 6.000.000-Ft.

Végrehajtás megszüntetés

Az adósnak mintegy 25.000.000-Ft-os tartozása volt a pénzintézet felé, az általunk indított nyertes végrehajtás megszüntetése iránti per alapján az adós a teljes mintegy 25.000.000-Ft-os  tartozás megfizetése alól mentesült.

Kapcsolat

Adja meg a telefonszámát és mi visszahívjuk!

Ezt a honlapot a Pest-megyei Ügyvédi Kamarában (1132 Bp. Visegrádi u. 3. II/1) bejegyzett Szuper és Társai Ügyvédi Iroda tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.pmuk.hu honlapon megtalálhatók. EU ÁFA számunk: HU-‎18132465