Devizahitel Károsultak Védelme

Retro effect faded and toned image of a businessman stopping domino effect on wooden table. Business solution concept.

D

evizahitel károsultak védelmével 2014 óta foglalkozunk, bátran állíthatjuk, hogy ez a legnehezebb és legösszetettebb jogterület. Óriási felelősség megkárosított, és bajba jutott emberek sokaságán segíteni. Minden ügy nagyon különböző, nem mindegy a felvett hitelösszeg, a fennálló tartozás, és az hogy jelenleg hol tart az ügy (még élő, avagy már felmondott szerződésről van szó, esetleg végrehajtási szakasz, avagy már árverés is kitűzésre került.) Az sem mindegy, hogy jelzáloghitel, avagy ingatlanfedezet nélküli gépjármű hitel, esetleg személyi kölcsön.

Lényeg, hogy minden esetben van megoldás. Az elmúlt időszakban nagyon bíztató dolgok történtek, mert több hazánkban zajló devizahiteles perben végső soron az Európai Uniós Bíróság hozott végső döntést. Az első ilyen jelenős döntés az un. C51.sz döntés volt, amely egy szerződés tisztességtelenség miatti érvénytelenségét mondta ki.

E

zek után még több uniós döntés is született, és a közeljövőben is várható, az adósok számára kedvező döntés. Ezek a magyar bíróságokat hasonló ügyekben a döntések meghozatalánál kötik. Márpedig hasonló ügy rengeteg van. A kialakult helyzetet a magyar legfelsőbb bírói szerv, a Kúria sem hagyhatta figyelmen kívül, ezért konzultációs testületet állított föl a devizahiteles perekre, amely testület fontos döntéseket hozott. Legelőször is kimondta, hogy az uniós bírósági döntések nem hagyhatók figyelmen kívül a magyar bíróságok ítélkezésénél, de ennél még messzebbre ment, kétféle elszámolási módot dolgozott ki az adós és a bank között arra az esetre ha a bíróság a szerződés semmisségét kimondja.

Ez azt jelenti, hogy a Kúria is komolyan számol ezzel az eshetőséggel, ami nem alaptalan, ugyanis ezek eredményeképpen egyre több a hitelkárosultak számára kedvező nyertes per. Az ügyek elég lassan haladnak, az elmúlt időszakban sok esetben felfüggesztették a folyamatban lévő pereket pont azért mert un. előzetes döntéshozatali eljárásokban az Európai Uniós Bíróság döntésére vártak a magyar bíróságok. Ezek a döntések azonban már megszülettek és ráadásul az adósok számára kedvezőek, ezért nincs már mire várni. A peres eljárások esetében a bíróságok egyedileg vizsgálják a hitelszerződéseket, hogy megfelelnek e az uniós irányelvek szigorú kritériumainak.

Ezeket a fejleményeket természetesen a bankok pénzintézetek is látják, így a peren kívüli egyezségek esélyei is nőttek. A nyertes perek eredménye a fennálló tartozás jelentős csökkentése, ha végrehajtási eljárás van folyamatban, akkor a további tartozás semmisség esetén nem követelhető. Sikeres egyezségek esetében is van mód jelentős csökkentésre, részletfizetésre, esetlegesen a jelzáloggal terhelt ingatlan szabad értékesítésére, ami sokkal kedvezőbb mint az árverés útján történő értékesítés, ugyanis abban az esetben irreálisan alacsony árakon szoktak elmenni az ingatlanok. Sikeres egyezségek un. békéltető testületi eljárás keretében is köthető.

Az egyezséghez és a békéltető eljáráshoz is szükséges ügyvédi közreműködés, mert a pénzintézetekkel ügyvédi iroda sokkal könnyebben, és hatékonyabban kapcsolatba tud lépni. Peres eljárásnál ügyvédi képviselet kötelező. Az alábbiakban általánosságban összefoglaljuk kinek milyen irányba érdemes lépni, de ténylegesen mindenkit az egyedileg megvizsgált ügye alapján tudunk tájékoztatni.

A devizahiteles ügyeknek két fő csoportjuk a jelzálog fedezettel terhelt hitel, és a fedezet nélküli gépjárműhitel, (avagy ritkább esetbe személyi kölcsön.) Ha nincs fedezet abban az esetben nincs végrehajtható közjegyzői okirat, a banknak illetve egyéb pénzintézetnek (ezek az un. követeléskezelő vagy behajtó cégek, akiknek a bankok rendszerint eladják a lejárt követeléseket) fizetési meghagyást kell kezdeményeznie, aminek az arra való ellentmondás esetében per a következménye. Az ingatlanfedezet nélküli hitelnél nyilván a rendszerint már túl sokat nem érő gépjárművet lefoglalhatják, vagy kivonhatják a forgalomból, és végrehajtható követelés esetében jövedelemre vagy egyéb ingó ingatlan vagyonra ráterhelhetik a követelést, és végső soron végrehajthatják azokat. De ezeknél az eseteknél az adós rendszerint kedvezőbb helyzetben van mind a jelzáloggal terhelt ingatlanhitel esetében, ezért itt a bankokkal való egyezkedésnek és jelentősebb elengedésnek jobbak az esélyei.

A még élő (fel nem mondott hitelek) esetében általánosságban sokkal inkább a bank ellen indított peres eljárásnak van helye, pláne, ha a jelzáloggal terhelt ingatlan értékesíthető és többet ér a fennálló tartozásnál. Ebben az esetben jóval kisebb az esélye a peren kívüli megegyezésnek.

felmondott hiteleket rendszerint követeléskezelő pénzintézeteknek (pl. EOS Faktor, OTP Faktoring, MKK Zrt, Momentum Zrt.) a fennálló tartozásnál alacsonyabb értéken eladják (engedményezés) így a követelés átszáll ezekre a pénzintézetekre. Velük – mivelhogy ők is olcsóbban vették a követelést – jóval nagyobb eséllyel lehet egyezkedni peren kívül, de ez sok mindentől függ. A peren kívüli egyezségi kísérlet után következhet a Pénzügyi Békéltetőtestületi Eljárás, ami még mindig egy pert megelőző lehetséges megegyezési fórum. Ezekkel a végrehajtási eljárás előtt (vagy alatt) sok időt lehet nyerni. Felmondott hitel esetében már veszélyben a jelzáloggal terhelt ingatlan ugyanis a végrehajtási eljárást bármikor külön jogi aktus nélkül a közjegyzői okirat alapján bármikor megindíthatják, aminek végső soron árverezés útján történő az adós számára rendkívül előnytelen (áron aluli) értékesítés a vége. Ilyenkor feltétlenül ügyvédi segítséget kell igénybe venni. A lényeg, hogy a már felmondott hitelnél lépni kell, mert veszélyben a jövedelem és az ingatlan.

Ha már végrehajtási eljárás is folyamatban van, akkor a baj még nagyobb, haladéktalanul keressen ügyvédet. Onnan már csak egy lépés az árverési hirdetmény, az már a végső stádium. Ebben az esetben be kell kapcsolódni a végrehajtási eljárásba is. Ez bonyolult eljárás ahol különböző feltételekkel a végrehajtás felfüggesztését, vagy szüneteltetését lehet kérni. Még itt is sok esetben van lehetőség peren kívüli egyezségre, de sokszor már csak az azonnali peres eljárás segíthet a folyamat megállításában, és rendezésében. Az egyezséghez is szükséges ügyvédi közreműködés, mert a pénzintézetekkel ügyvédi iroda sokkal könnyebben, és hatékonyabban kapcsolatba tud lépni. Peres eljárásnál ügyvédi képviselet kötelező.

Ha már árverés folyamatban van, akkor már igen korlátozottak a lehetőségek, de megállítása annak sem lehetetlen. A sikeres árverés nem eredményezi a teljes tartozás törlését, a pénzintézet által kalkulált fennmaradó összeget továbbra is követelhetik, tehát általában még árveréssel sem tekinthető lezártnak az ügy.

Ha Ön már egy ideje nem fizeti törlesztő részleteit, akkor veszélyben van ingatlana, vagyona, fedezete. Mi azonnal ekkor is biztonságba tudjuk helyezni javait, úgy hogy a bank nem tud Önnel szemben semmilyen eljárást kezdeményezni.

Peres eljárás esetében teljes körű képviseletet vállalunk, nem kell Önnek bíróságra járnia, banki ügyintézőkkel végrehajtókkal egyezkednie. A peres eljárás a gyakori, de ugyanakkor végső megoldás, közreműködésünkkel számtalan esetben egyezség köthető a bankkal, illetőleg a békéltető testületi eljárásban.

Mikor forduljon hozzánk?

  • Ha veszélyben van jelzáloggal terhelt ingatlana
  • Ha gépjárműhitel tartozása többszörösére növekedett
  • Ha már nem tudja fizetni a törlesztő részleteket
  • Ha a bank szerződését felmondta
  • Ha végrehajtási eljárás folyik Önnel szemben
  • Ha nem akarja felvett hitelének többszörösét visszafizetni
  • Ha nem akar banki ügyintézőkkel reménytelenül hadakozni
  • Ha tisztességtelennek és méltánytalannak érzi a bank eljárását
  • Ha elveszett a bonyolult jogszabályi – pénzügyi környezetben
  • Ha nem látja a megoldást szorult helyzetében

AZONNAL SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

 

ADATLAP

KÉRJE SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓNKAT

KÉRÉSÉRE VISSZAHÍVJUK

ELÉRHETŐSÉGEINK: 0620393-4944 (0-24)

info@szuperugyved.eu

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ, JOGI TANÁCSADÁS: Meghallgatjuk, iratait áttekintjük, és részletesen tájékoztatjuk Önt kilátásairól, lehetőségeiről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett jogászaink, pénzügyi szakértőink segítségét.