Orvosi Műhibaper

Woman 's hand waiting for doctor in hospital.

Az orvosi műhibaperek az orvosi és jogi szakma határterületén fekszenek, ezért ellátásuk speciális szakmai ismereteket igényel, hiszen a jogi tudás mellett orvosi tudásra is szükség van. Az orvosi műhibák jogi megítélését illetően a polgári törvénykönyv tág mérlegelést engedő gumiszabálya áll rendelkezésre (Ptk. 6:519. § Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.)

Hazánkban évente több mint száz orvosi műhibaper indul és végződik, évi kettőmilliárd forint pertárgyértékben. Felmérések szerint a betegek 90%-a meg sem kísérli az igényérvényesítést, pedig a kellően előkészített ügyek rendre, sikeresen végződnek.

 

Az orvosi műhibaperek területén különösen nagy súllyal bír az irányadó ítélkezési gyakorlat, a képviselet eredményes ellátásához ezért szükséges a több mint ezer korábbi ügyben született több ezer bírói ítélet ismerete. Az egészségügyi intézmények általában nem kívánnak peren kívül megegyezni. Csak az egészségügyi szolgáltató perelhető, a felelősségbiztosítója közvetlenül nem. A per nem a legalsó szinten, hanem a törvényszékeken indítható, másodfokú bíróságként az ítélőtáblák járnak el (ahol bevett joggyakorlat uralkodik), az ügyek sok esetben a Kúriára is eljutnak.

Az orvosi műhibaperekben ténykérdések, orvosi kérdések és jogkérdések szerepelnek. Az orvosi kérdések vonatkozásában a bíró orvos-szakértők véleményére van utalva („szakértői perek”). A jogi kérdésekre a jogszabályok nem adnak választ, más orvosi műhibaperek ismerete szükséges. Az orvosi műhibaperek területén kvázi precedensjog uralkodik. Több mint ezer korábbi ügyben született több 1000 ítélet ismeretében lehetséges a siker.

Kellő hozzáértés hiányában az orvosi műhibaperek hosszú évekig elhúzódhatnak. Az ügyvédi munka peres képviseletben ölt testet, ahol az orvosi és jogi tudás mellett a megfelelő tárgyalótermi jelenlét és a polgári eljárásjogban való jártasság elengedhetetlen. Az elérhető kártérítés nagyban függ a bíró mérlegelésétől, a bírókat az összegszerűségben is a korábbi hasonló ügyek orientálják. Az ilyen ügyekben elengedhetetlen orvosszakértők közreműködése, az ügyekben előzetes orvosi vélemények beszerzéséről gondoskodunk.

A kártérítés összege az esetek súlyosságától függően igen eltérő, de milliós nagyságrendekről van szó. A kártérített személyek köre lehet maga az elszenvedő, vagy hozzátartozója.

AZONNAL SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

KÉRJE SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓNKAT 
KÉRÉSÉRE VISSZAHÍVJUK

ELÉRHETŐSÉGEINK: 06 20 393 49 44 (0-24)
info@szuperugyved.eu

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ, JOGI TANÁCSADÁS: Meghallgatjuk, iratait áttekintjük, és részletesen tájékoztatjuk Önt kilátásairól, lehetőségeiről.A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett jogászaink segítségét.

Kapcsolat

Adja meg a telefonszámát és mi visszahívjuk!

Ezt a honlapot a Pest-megyei Ügyvédi Kamarában (1132 Bp. Visegrádi u. 3. II/1) bejegyzett Szuper és Társai Ügyvédi Iroda tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.pmuk.hu honlapon megtalálhatók. EU ÁFA számunk: HU-‎18132465