Orvosi Műhibaper

Woman 's hand waiting for doctor in hospital.

Az

orvosi műhibaperek az orvosi és jogi szakma határterületén fekszenek, ezért ellátásuk speciális szakmai ismereteket igényel, hiszen a jogi tudás mellett orvosi tudásra is szükség van. Az orvosi műhibák jogi megítélését illetően a polgári törvénykönyv tág mérlegelést engedő gumiszabálya áll rendelkezésre (Ptk. 6:519. § Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.)

Hazánkban évente több mint száz orvosi műhibaper indul és végződik, évi kettőmilliárd forint pertárgyértékben. Felmérések szerint a betegek 90%-a meg sem kísérli az igényérvényesítést, pedig a kellően előkészített ügyek rendre, sikeresen végződnek.

 

Az

orvosi műhibaperek területén különösen nagy súllyal bír az irányadó ítélkezési gyakorlat, a képviselet eredményes ellátásához ezért szükséges a több mint ezer korábbi ügyben született több ezer bírói ítélet ismerete. Az egészségügyi intézményekkel sok esetben peren kívül is meg lehet egyezni, azonban nem ritka, hogy peres eljáráshoz kell folyamodni. Csak az egészségügyi szolgáltató perelhető, a felelősségbiztosítója közvetlenül nem. A per nem a legalsó szinten, hanem a törvényszékeken indítható, másodfokú bíróságként az ítélőtáblák járnak el, az ügyek sok esetben a Kúriára is eljutnak.

Az orvosi műhibaperekben ténykérdések, orvosi kérdések és jogkérdések szerepelnek. Az orvosi kérdések vonatkozásában a bíró orvos-szakértők véleményére van utalva („szakértői perek”). A jogi kérdésekre a jogszabályok nem adnak választ, más orvosi műhibaperek ismerete szükséges. Az orvosi műhibaperek területén kvázi precedensjog uralkodik. Több mint ezer korábbi ügyben született több 1000 ítélet ismeretében lehetséges a siker, így ezen a területen az ügyvédi szekértelem kiemelten fontos.

Már a peren kívüli egyezséghez is szinte elengedhetetlen az ügyvédi képviselet, illetőleg esetlegesen előzetes orvosi vélemény.

Kellő hozzáértés hiányában az orvosi műhibaperek hosszú évekig elhúzódhatnak. Az ügyvédi munka peres képviseletben ölt testet, ahol az orvosi és jogi tudás mellett a megfelelő tárgyalótermi jelenlét és a polgári eljárásjogban való jártasság elengedhetetlen. Az elérhető kártérítés nagyban függ a bíró mérlegelésétől, a bírókat az összegszerűségben is a korábbi hasonló ügyek orientálják. Az ilyen ügyekben elengedhetetlen orvosszakértők közreműködése, az ügyekben előzetes orvosi vélemények beszerzéséről gondoskodunk.

A kártérítés összege az esetek súlyosságától függően igen eltérő, de milliós nagyságrendekről van szó. A kártérített személyek köre lehet maga az elszenvedő, vagy hozzátartozója. Irodánk ügyét átnézi, szükség esetén előzetes orvosi véleményt készíttet, és tájékoztatást nyújtunk, hogy van e realitása akár peren kívül, akár perben kártérítésnek, és ennek mi a reális összege.

A COVID járvány, annak dignosztizálása, a védőoltások, mellékhatások, és a gyótítás nyilvánvaló, hogy sok kártérítési vitát fog maga után vonni. Erről bővebben később, de felkészültünk…

AZONNAL SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

KÉRJE SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓNKAT 
KÉRÉSÉRE VISSZAHÍVJUK

ELÉRHETŐSÉGEINK: 06 20 393 49 44 (0-24)
info@szuperugyved.eu

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ, JOGI TANÁCSADÁS: Meghallgatjuk, iratait áttekintjük, és részletesen tájékoztatjuk Önt kilátásairól, lehetőségeiről.A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett jogászaink segítségét.