Követeléskezelés

Businessman signing contract in office

Egyedi és az ügyére személyre szabott módszer

GYORS – HATÁROZOTT – JOGSZERŰ

A követeléskezelésen elsősorban azt értjük, hogyha Önnek kintlévősége azaz lejárt és meg nem fizetett követelése van céggel avagy magánszeméllyel szemben. A kérdés soha nem egyszerű, ezért konzultáció keretén belül az alábbi kérdésekre adunk tájékoztatást. Tehát a legfontosabb kérdések, hogy a követelés jogos, érvényesíthető (behajtható), mennyi időn belül milyen eszközökkel érvényesíthető.

Általában önmagukban eredménytelen, bizonytalan, költséges és lassú behajtási módszerek:
Ügyvédi felszólító levél . Az ügyvédi költségek általában kárba veszettek, ma már egy adós nem tart komoly fenyegettségnek, egy a hitelező oldalán fellépő ügyvédet.

Fizetési meghagyás: A közjegyzői hatáskörbe tartozó fizetési meghagyás kézenfekvő megoldásnak tűnik. Költséges, a tartozás 3%-át be kell fizetni, ez sikertelen behajtás esetében elveszik, és illetéket is kell fizetni. Amennyiben az adós megkapja a fizetési meghagyást és elentmondással él, úgy az ügy perré alakul át, ami akár évekig is elhúzódhat, védve az adóst mindennemű végrehajtástól.

Peres eljárás, az előzőnél még költségesebb, és hosszadalmasabb, az adós számtalan módon vitathatja a követelés jogosságát, és végső soron lassíthatja, vagy ellehetetlenítheti az eljárást.
Végrehajtási eljárás: Tegyük fel, ellentmondás hiányában a fizetési meghagyás végrehajthatóvá válik, avagy a bíróság perben a követelést megítéli, ezzel az ügy még koránt sincs lezárva. Amennyiben az adós önként még ekkor sem fizet, úgy egy további jelentős megelőlegezendő költségekkel járó végrehajtási eljárás kezdeményezhető. Ebben az esetben egy hosszadalmas eljárás során, ahol az adóst őt védő jogok illetik meg, végső soron jövedelmét letilthatják, avagy ingó vagy ingatlan vagyonát árverés útján értékesíthetik. Ez – ha az adós védekezik – további akár évekig tartó eljárást eredményezhet, ha az adósnak van végrehajtható vagyona. Lefordítva, ha az adósnak van a nevén olyan vagyon, vagy jövedelem, ami végrehajtás alá vonható. Mert a hosszadalmas eljárás során, ha a bíróság nem rendelt el zár alá vételt, vagy az ingatlant valamifajta elidegenítési tilalom, akkor vagyonát az adós a végrehajtás alól elvonhatja., és a hitelező összes megelőlegezett költsége csak növeli a veszteséget.

És végül még egy általunk nem javasolt és nem is támogatott módszer, az erőszak, fenyegetés és önbíráskodás különböző formái. A „nagydarab kopasz” verőlegények megjelenése, az adósban hasonló reakciókat válthat ki, és egy oda vissza játszódó erőszakhullám indulhat be, ráadásul az ilyen jellegű behajtási módszerekkel könnyen bűncselekmény gyanújába keveredhet a jogos követelését váró hitelező is.

NÉZZÜK A MEGOLDÁST

Irodánk a kintlevőséget egyedi módszerrel kezeli. Minden ügyben személyreszabottan járunk el. A hitelezővel való együttműködésünk során információkra van szükségünk, illetőleg feltárjuk többek között az adós (cég vagy magánszemély) jogi helyzetét, személyiségét, kapcsolatrendszerét, a tartozás mibenlétét, az adós és a hitelező kapcsolatát, és nem utolsó sorban az adós fizetőképességét.

Az eljárás során ügyvédeink folyamatosan jelen vannak és kontrolálják a folyamatot, ezáltal a teljes folyamat jogszerű, ami egyébként az adós fizetési szándékát is más fontos tényezők mellett erősíti. Módszerünk alapja, hogy nagyobb érdeke fűződjön tartozása rendezéséhez, mint annak elmulasztása avagy az azzal való késlekedés.

Kiemelten foglalkozunk előleg megfizetése utáni nem teljesítés eseteivel (pl. építési vállakozások), hibás teljesítésből eredő károkozások kompenzálása, kölcsön meg nem fizetése.

Ügyintézésünk kintlévőségétől függően sikerdíjas elszámolást vonhat maga után.

AZONNAL SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

KÉRJE SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓNKAT 
KÉRÉSÉRE VISSZAHÍVJUK

ELÉRHETŐSÉGEINK: 06 20 393 49 44 (0-24)
info@szuperugyved.eu

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ, JOGI TANÁCSADÁS: Meghallgatjuk, iratait áttekintjük, és részletesen tájékoztatjuk Önt kilátásairól, lehetőségeiről.A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett jogászaink segítségét.