Előzetes letartóztatás

DSC_9770_

Mint mondtuk, az ártatlanság vélelme kimondja, hogy senki sem tekinthető bűnösnek addig, amíg a bűnösségét jogerős bírósági határozat ki nem mondja, mégis sokszor előfordul, hogy bizonyos intézkedések mintegy előrehozott büntetésként jelentkeznek. Súlyosabb bűncselekmény gyanúja merül fel, ilyen esetekben gyakran előfordulnak személyi szabadságot korlátozó intézkedések. Az őrizetbe vétel akkor rendelhető el, ha a terhelt előzetes letartóztatása valószínűsíthető, legfeljebb 72 óráig tarthat. Az előzetes letartóztatás a terhelt személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős ügydöntő határozat meghozatala előtt.

Elrendelésére sor kerülhet, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt folytatott eljárásban egyéb törvényi feltételek valószínűsíthetősége esetén (pl. szökés, elrejtőzés veszélye, bizonyítás veszélyeztetése, újabb bűncselekmény elkövetése).

Az előzetes letartóztatáshoz tehát bíróság által hozott határozat szükséges, ilyenkor az őrizetbe vétel ideje alatt a bíróság tart egy tárgyalást, ahol nem a bűnösség kérdésében hoznak határozatot, hanem csupán arról döntenek, hogy indokolt -e az előzetes letartóztatás elrendelése. Ezen a tárgyaláson védő részvétele kötelező, egyébként fogva lévő terhelt esetében büntetőeljárásban védő részvétele minden esetben kötelező. Ha a terheltnek nincs meghatalmazott védője, akkor a hatóságok rendelnek ki védőt.

Ha hozzátartozója barátja ilyen helyzetbe kerül, keressen minket meg, amennyiben fennáll a lehetőség, a lehető legrövidebb idő alatt kihozzuk a terheltet. Az előzetes letartóztatás akár két évig is eltarthat. A terheltre nézve nagyon káros következményekkel járhat, ilyen a jogerős szabadságvesztéshez képest csupán egyetlen előnye van, hogy a terhelt saját ruháját viselheti, nem kell rabruhát fölvennie, ezen kívül csak hátrányai vannak.

A terhelt nem tudja mennyi ideig lesz bent, milyen emberek közé kerül, és a külvilággal való kapcsolattartás is nehezebb, mint a már jogerős szabadságvesztésüket töltő elitéltek esetében. A védő – leszámítva a büntetésvégrehajtási intézet nyitvatartási rendjét – korlátozás és ellenőrzés nélkül beszélhet védencével. A hozzátartozókkal való kapcsolattartás korlátozott (pl. egy hónapban egyszer lehet bemenni beszélőre, és a beszélgetés ellenőrzés alatt zajlik. Tehát a védőn keresztül lehet továbbítani kifelé és befelé bizalmas információkat, ennek a védelem sikeressége szempontjából is jelentősége lehet.

A büntetésvégrehajtási intézetben eltöltött idő az ember személyiségében visszafordíthatatlan károkat okozhat, a cél, hogy minél hamarabb szabadlábon védekezhessen, keressen meg minket, ha a lehetőség fennáll, kihozzuk, hozzátartozóját, barátját. Az előzetes letartóztatás megszüntetését a védő indítványozhatja. A védelemnek sok esetben esélye van egy enyhébb kényszerintézkedés elérésére, ez a házi őrizet, vagy a lakhelyelhagyási tilalom.

Házi őrizet elrendelése esetén a bíróság által kijelölt lakást és az ahhoz tartozó bekerített helyet a terhelt csak a bíróság határozatában meghatározott célból, különösen a mindennapi élet szokásos szükségleteinek biztosítása vagy gyógykezelés céljából az ott írt időben és távolságra (úti célra) hagyhatja el.  A lakhelyelhagyási tilalom még ennél is enyhébb kényszerintézkedés, lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt álló a meghatározott területet, körzetet engedély nélkül nem hagyhatja el, a tartózkodási helyét, illetőleg a lakóhelyét nem változtathatja meg.  Az előzetes letartóztatás megszüntetésének még egy lehetősége van, ez az óvadék intézménye.

Az óvadék a bíróság által meghatározott összeg, amely a terheltnek az eljárási cselekményeken való jelenlétét biztosítja. A bíróság meghatározott esetben a terhelt előzetes letartóztatását megszüntetheti, ha a bűncselekményre és a személyi körülményekre tekintettel az eljárási cselekményeknél a terhelt megjelenését az óvadék letétele valószínűvé teszi. Ezt a terhelt mellett a védő indítványozhatja, természetesen alaposan meg kell indokolni. Az előzetes letartóztatás megszüntetésre tehát számos esetben sor kerülhet, minden lehetőséget meg kell ragadni.

ÜGYVÉDEL VAGY ÜGYVÉD NÉLKÜL?

A védőügyvéd az eljárás során, képviseli a terhelt (elkövető) érdekeit, és az egész eljárást kézben tartja. Már egy gyanúsítotti kihallgatásra sem célszerű védőügyvéd nélkül megjelenni, ugyanis nyilván nem mindegy, hogy pl. egy első kihallgatáson a gyanúsított tesz e vallomást, ha igen mit mond, mit nem mond, vagy él a vallomás megtagadásának jogával. Ezek a döntések alapjaiban meghatározzák az eljárás menetét, végkimenetelét, pl. egy elhibázott vallomást utólag már nehéz korrigálni. A védőügyvéd tisztában van a terhelt jogaival, ami a fogva lévő terhelteknél még nagyobb jelentőséggel bír. Felelőtlen az a hozzáállás, hogy „elmondom amit tudok és lesz ami lesz”. A terheltnek nincs igazmondási kötelezettsége… A védőügyvéd segít pl. eldönteni, hogy egy adott bűncselekményt érdemes e tagadni, vagy kedvezőbben alakulhat esetleg beismeréssel az ügy. Tévhit az, hogy „úgyis megbüntetnek az ügyvéd sem tud segíteni stb.”

Egyrészt a bűntetőjogi felelősséget a hatóságoknak kell bizonyitani, másrészt megállapított vagy beismert bűncselekmény esetében a bírónak óriási mérlegelési lehetősége van, pl. a szabadságvesztés hónapokban is meghatározható, de akár életfogytiglan is lehet, a pénzbüntetés alsó határa pár tízezer forint, a felső határ kisebb túlzással a csillagos ég, vagy közlekedési bűncselekményeknél a járművezetéstől eltiltás egy hónaptól tíz évig terjedhet, avagy végleges is lehet.

A jó védőügyvéd jelentősen tudja mérsékelni a joghátrányokat, mintegy ellensúlyozva az általánosan szigorú ügyészi hozzáállást.

AZONNAL SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

KÉRJE SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓNKAT 
KÉRÉSÉRE VISSZAHÍVJUK

ELÉRHETŐSÉGEINK: 06 20 393 49 44 (0-24)
info@szuperugyved.eu

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ, JOGI TANÁCSADÁS: Meghallgatjuk, iratait áttekintjük, és részletesen tájékoztatjuk Önt kilátásairól, lehetőségeiről.A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett jogászaink segítségét.