Büntetések

DSC_9761_2

 A Büntető Törvénykönyvnek elég széles a büntetési rendszere. A hatékony védelem bűnösség megállapítása esetén is jelentősen tudja befolyásolni a büntetés módját, illetőleg mértékét, pl nem mindegy, hogy tényleges, vagy felfüggesztett szabadságvesztésre ítélik, illetőleg a szabadságvesztés vagy a pénzbüntetés mértéke is befolyásolható.

A jogkövetkezmények a szankciók is két részre oszthatók. Az intézkedések a kisebb súlyú bűncselekmények esetében szabhatók ki. Ez a lényegében joghátránnyal nem járó megrovás mintegy figyelmeztetés, a próbára bocsátás, aminek lényege, hogy, a próbára bocsátást meg kell szüntetni, és büntetést kell kiszabni, ha a próbára bocsátott a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, vagy a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt, valamint ha a próbaidő előtt elkövetett bűncselekmény miatt a próbaidő alatt elítélik.

Intézkedés még a kényszergyógykezelés ami a kóros elmeállapotú terheltekkel szemben szabható ki (nem biztos hogy jobban jár mint egy „sima” végrehajtandó szabadságvesztéssel). Intézkedés még az elkobzás, a vagyonelkobzás, a pártfogó felügyelet.

A büntetések közül kétségtelenül legszigorúbb a szabadságvesztés, ami azonban lehet felfüggesztett is, ez azt jelenti, hogy, nem kell ténylegesen büntetésvégrehajtási intézménybe vonulni, azonban ez próbaidő, a bíróság újabb bűncselekmény vagy bizonyos magatartási szabályok megszegése esetén elrendelheti a végrehajtást. A szabadságvesztés végrehajtása növekvő szigorúsági szabályokkal fogházban, börtönben, vagy fegyházban hajthatók végre. Lényegesen enyhébb büntetés a közérdekű munka, aminek esetében meghatározott helyen és időben kell dolgozni.

A büntetőjog ismeri a pénzbüntetést is, ennek meg nem fizetése esetén meghatározott tartalmú szabadságvesztés lép életbe. A pénzbüntetések mértéke igen magas, több százezres, vagy akár milliós nagyságrendű is lehet. A foglalkozástól eltiltás bizonyos foglalkozások körében elkövetett bűncselekmények esetében kiszabható büntetés, pl. ha valaki orvosi hivatásával kapcsolatosan követ el bűncselekményt a bíróság meghatározott időre eltilthatja hivatásának gyakorlásától.

Hasonló büntetés a járművezetéstől eltiltás. Ez a büntetés a közlekedés bűncselekmények esetében merül fel. Leggyakoribb az ittas járművezetés és annak különböző elkövetési magatartásai. Az ittas járművezetés vétsége – mint alapeset – látszólag enyhébb típusú bűncselekmény, azonban manapság ha valakinek több évre elveszik vezetői engedélyét az igen súlyos következményekkel járhat, sokan munkájukat nem tudják ellátni a vezetői engedély megléte nélkül.

Az esetek nagy részében van lehetőség eredményes védekezésre és a vezetői engedély megmentésére. Büntetési nemek még a kiutasítás, a kitiltás és a közügyektől eltiltás.

AZONNAL SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

KÉRJE SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓNKAT 
KÉRÉSÉRE VISSZAHÍVJUK

ELÉRHETŐSÉGEINK: 06 20 393 49 44 (0-24)
info@szuperugyved.eu

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ, JOGI TANÁCSADÁS: Meghallgatjuk, iratait áttekintjük, és részletesen tájékoztatjuk Önt kilátásairól, lehetőségeiről.A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett jogászaink segítségét.