Bűncselekmények

DSC_9720_

A Büntető Törvénykönyv igen sokféle és különböző bűncselekményt rendel büntetni. Ügyvédi hálózatunkban különböző bűncselekményekre megvan a megfelelő ügyvéd illetőleg szakértő. A szakértő azért fontos, mert minden bűncselekmény más és más szakértelmet kíván, pl. adócsalás esetében adózási kérdésekben kell szakértelem. Alább összefoglaljuk a teljesség igénye nélkül a gyakrabban előforduló bűncselekményeket.

A személy elleni bűncselekmények alá tartoznak, az erőszakos bűncselekmények, pl. emberölés, testi sértés, ilyen esetekben súlyosabb büntetésre – sok esetben szabadságvesztésre – lehet számítani. De a személy elleni bűncselekmények alá nem csak fizikai erőszakkal elkövetett bűncselekmények tartozhatnak, ide tartozik pl a személyes szabadság megsértése, a magánlaksértés, vagy a zaklatás vagy rágalmazás, becsületsértés.

A közlekedési bűncselekmények külön kategóriát képeznek, ide tartozik pl. a közlekedési baleset okozása, vagy a cserbenhagyás. Ezen a területen a leggyakrabban elkövetett bűncselekmény az ittas járművezetés alapesete (l. külön menűpont alatt), vagy ezzel összefüggésben elkövetett baleset okozása. Enyhébb közlekedési bűncselekményeknél több százezer forintos pénzbüntetésre, súlyosabb eseteknél akár szabadságvesztésre is lehet számítani.

Komoly büntetés még mindemellett a járművezetéstől eltiltás, ami az ittas vezetés alapeseténél is igen gyakori, de hatékony védelemmel ez sok esetben elkerülhető. Közlekedési bűncselekményeknél az eljárás kezdeti szakaszában a vezetői engedély bevonásra kerül.

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények. Ennek igen széles elkövetési módozatai vannak, egészen a kábítószer fogyasztáson át a kábítószer birtoklásáig, avagy a kábítószerrel való kereskedelem. A fogyasztás tekinthető a legenyhébb elkövetési alakzatnak, ami un. eltereléssel sok esetben elrendezhető, de a kábítószerrel való kereskedelem egy nagyon súlyos akár hosszabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény.

Házasság és család elleni bűncselekmények gyakori megnyilvánulási formája a tartás elmulasztása, (az arra kötelezett nem fizet tartásdíjat). Nemi erkölcs elleni bűncselekmények pl. az erőszakos közösülés vagy a megrontás, ilyen eseteknél súlyos rendszerint szabadságvesztéssel járó büntetés kiszabása gyakori. De ide tartozik az üzletszerű kéjelgés elősegítése is, ha valaki pl. bordélyházat tart fönn.

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények igen széles kört fognak át, ide tartoznak a hivatali, vagy hivatalos személy elleni bűncselekmények, de ide tartozik a hamis vád, vagy hamis tanúzás is. Ilyen esetekben a bűncselekmények tárgyi súlyától függően szabadságvesztésre vagy komoly pénzbüntetésre lehet számítani.

A közrend elleni bűncselekmények körébe tartozik pl. a lőfegyverrel visszaélés, vagy garázdaság, de ide tartoznak a különböző okirat hamisítások is.

A gazdasági bűncselekmények igen széles kört fognak át, ezt általában cégek képviselői követik el, ide tartoznak a számviteli vagy csőd bűncselekménynek, tiltott kereskedelmi módszerek, a pénzmosás a különböző adó csalások is ebbe a körbe tartoznak. Annak ellenére, hogy ezek nem erőszakos bűncselekmények, az bűncselekmények súlyától függően igen gyakran súlyos akár szabadságvesztéssel járó büntetésre lehet számítani.

A vagyon elleni bűncselekmények leggyakrabbi formája a lopás, sikkasztás, vagy hűtlen kezelés. Ha a lopás erőszakkal párosul, az rablás. Az ilyen esetekben az elkövetés módjától és a mértéktől függően, a csekélyebb pénzbüntetéstől egészen a hosszú szabadságvesztésen át igen sokféle jogkövetkezmény előfordulhat.

AZONNAL SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

KÉRJE SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓNKAT 
KÉRÉSÉRE VISSZAHÍVJUK

ELÉRHETŐSÉGEINK: 06 20 393 49 44 (0-24)
info@szuperugyved.eu

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ, JOGI TANÁCSADÁS: Meghallgatjuk, iratait áttekintjük, és részletesen tájékoztatjuk Önt kilátásairól, lehetőségeiről.A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett jogászaink segítségét.